Dzisiaj jest: 21 Marca 2018        Imieniny obchodz: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Sponsorzy:

webcamera.pl

Sponsor - finansowe wsparcie projektu

Sponsor - dostawca Internetu do kamer

Leszek Mroczko

Oferta dla sponsorw:

Prywatni Darczycy 2016

czekamy na Darczycw

Menu witryny
Logowaniebocian

erowiska bocianw w Polsce to przede wszystkim tereny podmoke. Nale do nich wilgotne ki, pastwiska, pytkie zbiorniki wodne, obrzea staww i rzek. S to miejsca zasobne w pokarm przez cay sezon, nawet w cigu szczeglnie suchego roku. Okresowo ptaki korzystaj rwnie z uytkowanych przez czowieka pl uprawnych. Ma to miejsce gwnie podczas trwania prac polowych, takich jak orka, niwa. Bociany zamieszkujce pwyspy Iberyjski i Bakaski, oraz kraje Azji Mniejszej eruj ponadto na terenach stepowych, polach ryowych itp.

Bocian biay jest mao wyspecjalizowanym drapienikiem, polujcym na wszystkie stworzenia, ktre jest w stanie pokn. W jego diecie znajduj si m.in.:
? Bezkrgowce (ddownice, pijawki, limaki, mae, skorupiaki, chrzszcze, pasikoniki, wierszcze, larwy owadw);
? Ryby;
? Pazy (aby, traszki);
? Gady (we, jaszczurki);
? Pisklta ptakw gniedcych si na ziemi;
? Drobne ssaki (norniki, myszy, krety, ryjwki).

Poszukujc zdobyczy bociany posuguj si wzrokiem, dlatego wybieraj tereny o niezbyt wysokiej rolinnoci. Cho erujcy bocian kojarzy si zwykle z chodzcym po ce ptakiem, moe on rwnie sta nieruchomo nad brzegiem wody lub nor gryzonia, czatujc na ofiar. Poniewa najbardziej opacaln strategi erowania jest zdobycie moliwie najwikszej iloci pokarmu przy minimalnym wysiku, ofiar ptakw padaj zwierzta najliczniejsze i najatwiej osigalne. Mimo powszechnego przekonania, e najwaniejszym pokarmem bocianw s aby, stanowi one dzi jedynie uzupenienie bocianiej diety. Wynika to prawdopodobnie z faktu wyranego ograniczenia miejsc rozrodu i wystpowania pazw w cigu ostatnich kilkudziesiciu lat. W przypadku szczeglnej obfitoci jakiego rodzaju poywienia, ptaki szybko dostosowuj si do sytuacji i przestawiaj na now, atw zdobycz. Tak dzieje si na przykad w ?latach mysich?, kiedy masowo wystpuj gryzonie. Stanowi one wwczas dominujcy skadnik diety bocianw, a para ptakw wychowuje przecitnie przynajmniej o jedno mode wicej. Pisklta w pierwszych dniach ycia karmione s gwnie ddownicami. Pniej rodzice przynosz im bardziej urozmaicony pokarm. Do prawidowego rozwoju mode potrzebuj sporych iloci rnorodnego poywienia o odpowiedniej kalorycznoci. Dlatego dorose ptaki, w okresie wychowu potomstwa, eruj nawet ponad 10 godzin dziennie. Para posiadajca 4 podrastajce mode musi dostarczy im codziennie okoo 3 kg poywienia. Jego rnorodno zaley od zasobnoci erowiska znajdujcego si w najbliszym ssiedztwie gniazda.

Bociany podobnie jak ptaki drapiene nie trawi chitynowych pancerzykw owadw oraz sierci i koci krgowcw. Zwracaj je w postaci wypluwek, ktre formuj w odku. Wypluwki maj posta niewielkich kulek lub waeczkw i mona je znale pod gniazdami lub na erowiskach. Zawieraj sporo ziemi pochodzcej z przewodw pokarmowych ddownic. Badajc ich zawarto mona pozna skad bocianiej diety.

 

ornitho.pl

Ogldaj nas:

Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Patronat:

Patronat

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaci Midzyrzecza

Stowarzyszenie Przyjaci Midzyrzecza

Ochotnicza Stra Poarna w Midzyrzeczu Grnym

Ochotnicza Stra Poarna w Midzyrzeczu Grnym